کارتخوان با اثر انگشت

94/05/05کارتخوانهای دارای شناسایی اثر انگشت
کارتخوانهای دارای شناسایی اثر انگشت

در حال حاضر شرکت ACS دو مدل کارتخوان تولید می کند که دارای سنسور شناسایی اثر انگشت هستند: AET65-B1 این کارتخوان از کارتهای هوشمند تماسی پشتیبانی کرده و به سنسور قدرتمند UPE..

UA-65938971-1