کارتخوانهای دارای شناسایی اثر انگشت

aet62-c1.png

در حال حاضر شرکت ACS دو مدل کارتخوان تولید می کند که دارای سنسور شناسایی اثر انگشت هستند:

AET65-B1

این کارتخوان از کارتهای هوشمند تماسی پشتیبانی کرده و به سنسور قدرتمند UPEK مجهز است.

AET62-C1

این کارتخوان از کارتهای هوشمند غیر تماسی و تگ NFC پشتیبانی کرده و به سنسور قدرتمند UPEK مجهز است.

ادامه
UA-65938971-1