شرکت سازنده
  • Advanced Card Systems
واحد پول

کارتخوانهای موبایل

94/04/07کارتخوان هوشمند موبایل
کارتخوان هوشمند موبایل

کارتخوان هوشمند موبایل ابزاری کامل است که می توانید با تلفن همراه خود از آن استفاده کنید از این جمله میتوان از محصولات زیر نام برد: ACR31 ACR32 ACR35 ACR38U-ND..

UA-65938971-1